Torino, Italy

 #JGPFigure       #FigureSkating

1.Kseniia Sinitsyna RUS JGPFSF 2019 International Skating Union ISU 1192317906

Kseniia Sinitsyna (RUS) at the ISU Junior Grand Prix of Figure Skating Final 2019©International Skating Union (ISU)

2.Petr Gumennik RUS JGPFSF 2019 International Skating Union ISU 1192109055

Petr Gumennik (RUS) at the ISU Junior Grand Prix of Figure Skating Final 2019©International Skating Union (ISU)

3.Alina Pepeleva Roman Pleshkov RUS JGPFSF 2019 INternational Skating Union ISU 1192118149

Alina Pepeleva and Roman Pleshkov (RUS) at the ISU Junior Grand Prix of Figure Skating Final 2019©International Skating Union (ISU)

4.Elizaveta Shanaeva Devid Naryzhnyy RUS JGPFSF 2019 International Skating Union ISU 1192302955

Elizaveta Shanaeva and Devid Naryzhnyy (RUS) at the ISU Junior Grand Prix of Figure Skating Final 2019©International Skating Union (ISU)

5.Annika Hocke Robert Kunkel GER JGPFSF 2019 International Skating Union ISU 1192701898

Annika Hocke and Robert Kunkel (GER) at the ISU Junior Grand Prix of Figure Skating Final 2019©International Skating Union (ISU)

6.Alysa Liu USA JGPFSF 2019 International Skating Union ISU 1192317959

Alysa Liu (USA) at the ISU Junior Grand Prix of Figure Skating Final 2019©International Skating Union (ISU)

7.Maria Kazakova Georgy Reviya GEO JGPFSF 2019 International Skating Union ISU 1192521048

Maria Kazakova and Georgy Rviya (GEO) at the ISU Junior Grand Prix of Figure Skating Final 2019©International Skating Union (ISU)

8.Andrei Mozalev RUS JGPFSF 2019 International Skating Union ISU$ 1192508300

Andrei Mozalev (RUS) at the ISU Junior Grand Prix of Figure Skating Final 2019©International Skating Union (ISU)

9.Apollinariia Panfilova Dmitry Rylov RUS JGPFSF 2019 International Skating Union ISU 1192130501

Apollinariia Panfilova and Dmitry Rylov (RUS) at the ISU Junior Grand Prix of Figure Skating Final 2019©International Skating Union (ISU)

11.Diana Mukhametzianova Ilya Mironov JGPFS 2019 International Skating Union ISU 1192491887

Diana Mukhametzianova and Illya Mironov (RUS) at the ISU Junior Grand Prix of Figure Skating Final 2019©International Skating Union (ISU)

12.Avonley Nguyen Vadym Kolesnik USA JGPFSF 2019 International Skating Union ISU 1192521058

Avonley Nguyen and Vadym Kolesnik (USA) at the ISU Junior Grand Prix of Figure Skating Final 2019©International Skating Union (ISU)

10.Damiil Samsonov RUS JGPFSF 2019 International Skating Union ISU 1192507710

Danill Samsonov (RUS) at the ISU Junior Grand Prix of Figure Skating Final 2019©International Skating Union (ISU)

13.Loicia Demougeot Theo Le Mercier FRA JGPFSF 2019 International Skating Union ISU 1192520909

Loicia Demougeot and Theo Le Mercier (FRA) at the ISU Junior Grand Prix of Figure Skating Final 2019©International Skating Union (ISU)

14.Shun Sato JPN JGPFSF 2019 International Skating Union ISU 1192508301

Shun Sato (JPN) at the ISU Junior Grand Prix of Figure Skating Final 2019©International Skating Union (ISU)

15.Kamila Valieva RUS JGPFSF 2019 International Skating Union ISU 1192318518

Kamila Valieva (RUS) at the ISU Junior Grand Prix of Figure Skating Final 2019©International Skating Union (ISU)

16.Daria Usacheva RUS JGPFSF 2019 International Skating Union ISU 1192130575

Daria Usacheva (RUS) at the ISU Junior Grand Prix of Figure Skating Final 2019©International Skating Union (ISU)